Condiciones de venta

Condicións de contratación

Estas condicións legais, regulan o proceso de contratación na tenda online do sitio web www.tenda.praza.gal da que é responsable legal Serlogal 2.0 SL, en diante, SERLOGAL

A adquisición de calquera dos produtos ofrecidos en www.tenda.praza.gal, implica a aceptación destas condicións legais de contratación, o aviso legal e a política de privacidade.

tenda.praza.gal informa ao usuario que o idioma elixido para a celebración deste contrato electrónico é o Galego e que non está previsto o almacenamento do mesmo por un terceiro de confianza, aínda que tenda.praza.gal si almacena un rexistro de todos os pedimentos realizados polos seus clientes. Se o desexa pode imprimir ou copiar esta pantalla para conservar estas condicións legais.

Proceso de Compra

Na nosa tenda electrónica, atopará todo o catálogo de produtos ofrecidos por tenda.praza.gal, para adquirir calquera deles deberá seguir o seguinte proceso de compra:

1º.- Seleccione o produto desexado engadíndoo á cesta.

2º.- Lea de maneira detida toda a información dispoñible sobre o produto. Os prezos indicados xunto ao produto son prezos en Euros.

3º.- Acceda á cesta da compra, onde poderá comprobar ao detalle os produtos solicitados, o prezo de venta e os impostos aplicables.

4º.- Se está conforme co pedimento, deberá indicar a zona e forma de envío, así como tamén o medio de pagamento. Durante este proceso o sistema mostraralle os gastos aplicables ao seu pedimento segundo á zona de entrega, forma de envío e medio de pagamento seleccionados.

5º.- Finalmente deberá proporcionar os datos de envío e completar o proceso de rexistro do usuario.

5º.- Unha vez que teña completado o pedimento, recibirá unha mensaxe de confirmación cos datos do seu pedimento, se non recibe esta mensaxe póñase en contacto connosco.

 6º.- tenda.praza.gal dispón dos seguintes medios de pagamento: Pagamento con tarxeta de débito ou crédito.

7º.- Se desexa realizar calquera tipo de modificación nos datos introducidos no proceso de compra, www.tenda.praza.gal pon á súa disposición o enderezo de correo electrónico tendapraza@gmail.com e o noso número de atención ao cliente

Dereito de Desistimento

O cliente ten dereito ao desistimento da súa compra nun prazo de 14 días naturais desde o día de recepción do seu pedido sen necesidade de xustificación.

Para exercer o dereito de desistimento, deberá notificarnos a súa decisión de renuncia do contrato a través de unha declaración inequívoca (por exemplo, unha carta enviada por correo postal, fax ou correo electrónico) dirixida a Praza.gal , Rúa Barcelona, 38, 4º D ou ao noso enderezo de correo electrónico tendapraza@gmail.com

Para cumprir o prazo de desistimento, abonda con que a comunicación relativa ao exercicio pola súa parte deste dereito sexa enviada antes de que venza o prazo correspondente.

No caso de desistimento pola súa parte, devolverémoslle todos os pagamentos recibidos por vostede, incluídos os gastos iniciais de envío (coa excepción dos gastos adicionais resultantes da elección pola súa parte dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrezamos) sen ningunha demora indebida e, en todo caso, a máis tardar 14 días naturais a partires da data na que se nos informe da súa decisión de desistir do presente contrato. Procederemos a efectuar dito reembolso utilizando o mesmo medio de pagamento empregado por vostede para a transacción inicial, a non ser que teña disposto vostede expresamente o contrario. Non obstante, informámoslle que ao amparo do establecido no art. 107.3 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, procederemos a reter o importe da devolución ata que teñamos recibido os bens ou o comprador nos remita proba suficiente da súa devolución.

Así mesmo, informámoslle que segundo se establece no 108.1 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, cando se exerza o desistimento o Comprador unicamente soportará os gastos directos da devolución dos bens.

Finalmente informámoslle que en virtude do establecido no art. 103  da mencionada norma, non se admitirá o exercicio do Dereito de Desistimento nos seguintes supostos:

  • A subministración de gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que teñan sido desprecintados polo consumidor e o usuario despois da entrega. 
  • A subministración de bens confeccionados conforme ás especificacións do consumidor e usuario ou claramente personalizados.
  • A subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material.

 

Produtos fóra de stock

En aqueles produtos para os que tenda.praza.gal non dispoña de existencias nese momento, a súa intervención limitarase a canalizar a solicitude do cliente ante a distribuidora e, en caso de confirmarse por parte da distribuidora a existencia do produto solicitado polo cliente, este poderá iniciar o trámite para a adquisición de dito produto a través de este portal web en base aos termos e condicións establecidos.

Garantías

Todos os produtos vendidos a través da nosa páxina web, dispoñen das garantías que outorgan a lexislación vixente.

Versión

Estas Condicións de Contratación son de data 06/03/2015 e calquera modificación dos seus termos será publicada na páxina web.